Samskabelse i respekt for borgerens hjem

Samskabelse i respekt for borgerens hjem

“Hvordan sikrer vi, at borgerens hjem forbliver hjemligt, når Hjemmeplejen rykker ind?” 

Det ønskede Aarhus Kommunes hjemmepleje at arbejde med. De ønskede at finde ud af, hvordan man “besjæler” plejen ved på den ene side at fastholde en høj faglig standart og samtidig undgå at institutionalisere hjemmet.

Vi brugte designmetoder til at skabe en forståelse for den komplekse situation og se den fra de forskellige stakeholder- perspektiver. Vi gennemførte et feltstudie i hjemmeplejen. Vi identificerede en række dilemmaer og udviklingszoner, som kunne sætte gang i en idé-generering til nye måder at arbejde på. 

Eksempler på dilemmaer: 

1: Man ser tit, at medarbejderen er borgerens vigtigste kontakt til omverdenen. Og at personalet får indsigt i borgerens gode – og dårlige relationer til andre. Hvilken rolle har vi hos borgeren? Hvor tætte kan vi være? Og hvad gør vi for at understøtte gode relationer og skærme mod ”dårligt selskab”?

2: Det skaber ro og tilfredshed, når hjemmehjælperen ved, hvordan borgeren ønsker opgaverne udført. Men ofte gøres tingene på en måde, som ikke er skrevet ned. Hvordan deler vi den tavse viden?

Med disse og mange andre dilemmaer inviterede vi til samskabelses-workshops. En lang række teams udvalgte de zoner, der var relevante at arbejde med for netop deres team. De fik hjælp til at omarbejde løse ideer til konkrete prøvehandlinger, der kan forbedre borgernes oplevelse af hjemmeplejens arbejde. Uden at gå på kompromis med effektivitet og høje faglige ambitioner.

Prøvehandlingerne blev visualiseret og delt “hjemme” i de respektive teams; hvorefter de blev bearbejdet og gjort klar til implementering.

──────────────

Design af Besjæling har skabt konkrete resultater i form af prøvehandlinger og aktiviteter, som afprøves og implementeres hos de involverede teams i Hjemmeplejen. Samtidig har projektet skabt en bevidsthed om, hvordan man arbejder med besjæling og har på den måde konkretiseret og implementeret det, som ligger i vores strategiske arbejde.

Vi står nu med konkret viden om, hvordan innovation kan finde sted, og hvordan man kan arbejde med besjæling af kulturen. Vi ved, hvilke værktøjer der virker. Vi ved også, at de konkrete, lokale prøvehandlinger, som er udviklet, kan fungere som idéer, der kan implementeres i andre teams. Her kan de tilpasses, så de giver mening lokalt i teams, som ikke har været gennem første etape af projektet.

Benedicte Schulin, Programleder, Aarhus Kommune,

──────────────

mm@56nb.dk
+45 4111132