Fremtidsscenarier i Vejle Kommune

Fremtidsscenarier i Vejle Kommune

Hvordan kan offentlige ledere forme fremtidens velfærdssystem, så både borgere, medarbejdere og pårørende finder det attraktivt?

I Danmark plejer vi at stille en offentlig bolig til rådighed for de handicappede, som ikke kan klare sig selv. Men I Vejle Kommune udfordrede en gruppe ledere sig selv ved at spørge “Hvordan ser fremtidens velfærdssystem ud, hvis det ikke inkluderer bygninger?”

Sammen drog vi på en innovationsrejse som fokuserede på fremtidens pleje – set fra mange perspektiver. Ledernes visioner blev udfordret at brugerundersøgelser blandt voksne udviklingshæmmede, pårørende til de handicappede og medarbejdere.

Undersøgelsen viste hvilke kerneværdier (og mangler) der findes i systemet i dag, og med dem som udgangspunkt blev der udviklet et katalog af fremtidsscenarier. Ideer fra kataloget bliver implementeret i kommunens tilbud i dag og giver medarbejderne konkrete handlinger og måder at arbejde på, som kan hjælpe Vejle Kommune ind i fremtiden.

──────────────

“En tak for samarbejdet, hvilket har været meget inspirerende og udviklende. Når man lige lærer at smide kontrollen og følge processen, har selv jeg set, at du, Mette, har lykkedes flot, med at få os i mål…”

– Niels Chr. F. Hansen, Centerleder, Vejle Kommune

──────────────

mm@56nb.dk
+45 4111132