Efteruddannelse for lavtuddannede

Efteruddannelse for lavt -uddannede

Mange af de lavest uddannede i Danmark har modstand mod at gå i skole og føler sig pressede, når arbejdsgiverne har brug for, at medarbejderne efteruddanner sig.  I samarbejde med VUC i Thy/Mors undersøgte vi, hvordan man kan motivere de lavest uddannede til efteruddannelse. 

Mette Gadegaard fra VUC Thy/Mors og designerne Sara Brixen og Mette Mikkelsen gennemførte projektet som et klassisk designforløb. 

I et feltarbejde undersøgte vi hvordan ordblinde og lavt uddannede oplever uddannelsessystemet generelt – og lokalt i forhold til VUC Thy/Mors. Feltarbejdet pegede på, at nogle af de afgørende grunde til frafald eller fravalg ikke skal findes i undervisningen – men i “rejsen gennem systemet”; altså i hele oplevelsen. Det er afgørende, hvordan man får præsenteret et krav om efteruddannelse fx af en arbejdsgiver. Det betyder noget, hvordan man bliver optaget og helt konkret bliver mødt, når man kommer til VUC, og ikke mindst er de aktiviteter, der sættes igang for at motivere og fastholde kursisten vigtige. 

Og så er den fortælling man går ud af systemet med vigtig. For lavt uddannede er (som alle andre) fremragende ambassadører for en god oplevelse.

Vi gennemførte en række co-creation workshops, hvor brugerindsigterne blev forelagt undervisere og de mange andre medarbejdere, som kursisterne har kontakt med. Det kvalificerede bruger-behovet og gav os grundlaget for at udvikle en række konkrete idéer som kan forbedre kursistens oplevede på rejsen gennem uddannelsessystemet. 

Vi udviklede et værktøj til den svære samtale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren. Værktøjet blev efterfølgende testet og implementeret på institutionen og hos virksomheder i Thy. 

──────────────

Tak for en meget inspirerende workshop.

Den flyttede mig, og jeg oplever også, at den flyttede noget for mine kollegaer. Jeg tror, det lykkedes, fordi I havde planlagt det så godt. 

Det var genialt at vi skulle rykke ud af det lokale, som vi ellers plejer at holde vores teammøder i. 

Plancherne var klare, logiske og til at forstå. Og det var rigtig befordrende og godt, at tiden blev styret så stramt. 

Mødet var gennemsyret af, at der var kompetente folk, jer, der havde en plan og turde styre efter den plan.

Alt i alt gav det mig/os en tryg ramme til at gå ind i et seriøst arbejde. Det gav en frihed til at tænke ud af boksen, skifte synsvinkel og få øje på problemstillinger, som jeg ikke tidligere havde været helt opmærksom på.

Stinne Møller-Hansen – Underviser og vejleder VUC Thy/Mors

mm@56nb.dk
+45 4111132